Bubinga wood fan

  • Bubinga wood fan.
  • Cotton cloth.
  • Hand painted.
  • Measure: 21 cm.

Categoría:
Shopping Cart